15 februari 2021

SGP Altena wil lastenverlichting voor burgers

De SGP dient dinsdag een motie in waarin om lastenverlichting voor alle inwoners wordt gevraagd. De VVD en de PvdT hebben de motie inmiddels ondertekend. De motie vraagt het college om met voorstellen te komen voor lastenverlichting. De gemeente heeft de financiële huishouding goed op orde. In 2019 bedroeg het overschot 8,5 miljoen euro en ook voor 2020 lonkt een flink overschot. SGP-raadslid Arjan Versluis: ‘Dit is op meerdere vlakken goed nieuws. Het laat zien dat de gemeente haar zaken goed op orde heeft. Maar het geeft ook ruimte om de inwoners van Altena hiervan te laten profiteren.’ 

De SGP is van mening dat meevallers zo veel mogelijk ten gunste moeten komen aan alle inwoners, bedrijven en instellingen. Arjan Versluis: ‘Lastenverlichting voor burgers is één van de speerpunten van de SGP. Wij hopen dan ook dat een meerderheid van de raad onze motie steunt.’ De SGP kiest er op dit moment niet voor om het geld in te zetten voor nieuwe ambities. ‘De gemeente heeft al veel werk aan alle goede ambities en mooie plannen van de gemeenteraad. Het overschot op de begroting gebruiken voor lastenverlichting, via een verlaging van de OZB, is een mooie manier om al onze burgers nog meer te laten profiteren van de goede positie van de gemeente.’