Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:

Kees van der Staaij bezoekt SGP Altena

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34

# 1 Waarden in Altena

# 2 Een veilig Altena

# 3 Een zorgzaam Altena

# 4 Voor een ondernemend Altena

De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10

# 5 Voor een bouwend Altena

# 6 Voor een duurzaam Altena

# 7 Kernen van Altena

SGP Altena, ook voor de jongeren!

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?
Micha 6 vers 8