Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
De inherente ondeugd van het kapitalisme is het ongelijk verdelen van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is het gelijk verdelen van ellende.
Winston Churchill

Kees van der Staaij bezoekt SGP Altena

# 1 Waarden in Altena

# 2 Een veilig Altena

# 3 Een zorgzaam Altena

De geloofsuitspraak dat God de Schepper is van hemel en aarde is een motie van vertrouwen.
A. van de Beukel

# 4 Voor een ondernemend Altena

# 5 Voor een bouwend Altena

# 6 Voor een duurzaam Altena

# 7 Kernen van Altena

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
2 Petrus 3 vers 13

SGP Altena, ook voor de jongeren!