17 februari 2021

SGP Altena vraagt om lastenverlichting voor alle inwoners

De SGP heeft op dinsdag 16 februari een motie ingediend met het verzoek om de OZB (belasting) te verlagen. Lees hieronder de bijdrage van SGP-raadslid Arjan Versluis aan het debat. 

Deze motie stond al in december gepland. Voor de aandachtige lezer, de motie is wat gewijzigd. Niet de inhoud, maar de ondertekening van de indieners. In december stond de naam van het CDA er nog onder en was er dus een meerderheid voor lastenverlichting. Voortschrijdend inzicht heeft hen doen besluiten zich terug te trekken. Ik zal nu vanavond dus nog een meerderheid moeten overtuigen. Maar … dat lijkt me niet zo moeilijk. Wie is er nu voorstander van lastenverzwaring voor onze inwoners? Iedereen wil toch dat onze inwoners niet meer betalen dan nodig is?! Je kunt dus gewoon niet tegen deze motie zijn. Daarnaast doen wij nu nog niet een greep uit de begroting zonder over de dekking ervan nagedacht te hebben. Maar wij vragen het college de mogelijkheden te onderzoeken en hoe en in welke mate dit toegepast kan gaan worden en met voorstellen te komen. Een buurgemeente, Gemeente Molenlanden (trouwens ook net ontstaan vanuit een herindeling) gaat nog verder. Zij hebben in januari jl.  besloten alle huishoudens € 50 korting te geven op de gemeentelijke heffingen 2021.  College, wilt u dit voorbeeld als richting in uw achterhoofd meenemen?

We zijn een gezonde financiële gemeente. Het resultaat over 2019 bedroeg ruim € 8,5 miljoen positief (dit is bijna de totale jaarlijkse OZB heffing). De begroting 2020 inclusief Decemberwijziging 2020 laat een positief resultaat zien van ruim € 3,9 miljoen (dit is dus bijna de helft van de totale jaarlijkse OZB heffing). De verwachting is daarom dat het Jaarresultaat 2020 ook weer behoorlijk positief zal zijn. SGP is tegen potverteren. Er moet gespaard worden voor moeilijke tijden, maar de spaarpot behoeft ook niet voller te zijn dan nodig is. Er zijn mogelijkheden voor lastenverlichting welke ook benut moeten worden ten gunste van al onze inwoners, instellingen, bedrijven etc. Daarom dragen wij het college op om bij de aanbieding van de Kadernota met voorstellen te komen voor lastenverlichting.

Ondanks dat ik de reacties van mijn collega’s nog niet gehoord heb kan ik er al een paar raden. Is dit wel wijs? Is dit niet wat prematuur? Onzekerheid en extra uitgaven als gevolg van Corona? Tegenvallers in sociaal domein? Uitvoeren van ambities en eventueel daarbij behorende extra personele uitgaven? Enz. Maar we hadden die € 132.000 aan materiele schade van jaarwisseling toch ook niet begroot? En wees er gerust op, die rekeningen gaan echt wel door de gemeente betaald worden.  Het is aan het college om invulling te geven aan onze wens tot lastenverlichting. Waar een wil is, is een weg.

Aan het einde van de 2e termijn was de constatering echter dat een meerderheid tegen lastenverlichting is en dus voor lastenverhoging. De motie werd met 9 tegen 23 verworpen. Alleen de SGP, de VVD en  de PvdT stemden voor.