11 februari 2021

Kosten jaarwisseling Gemeente Altena

Bijdrage SGP Altena uitgesproken bij de behandeling van de kosten jaarwisseling gemeente Altena in de raadsvergadering van 9 februari 2021. 

Voorzitter, het is een merkwaardig fenomeen wat je vaak kunt waarnemen als je met “ derden”  spreekt of in de media leest over rellende of ernstige overlast gevende jongeren. Dat rare fenomeen is te vangen in 1 woord: “ Maar”  .  Ik zal een voorbeeld geven: “ Het is onacceptabel dat Veen zo slecht in het nieuws komt “ maar” . Een andere: De onrust rond de jaarwisseling en het in de fik steken van auto’s kan echt niet “ maar” en tenslotte: Natuurlijk waren er veel jongeren uit Veen bij betrokken, maar….

Het zou een grote vooruitgang zijn als in plaats van het woord “ maar”  een dikke punt wordt gezet en gestopt wordt met het onwillekeurig recht praten van iets wat heel erg krom is.

Uw raadsinformatiebrief doet dat overigens niet. Maar toch wordt daar ook gebruik gemaakt van versluierde taal. U vermijdt het woord traditie als het gaat over het stelselmatig in de fik steken van auto’s en duidt dat aan als “gegroeid gebruik” . Maar waarom niet met vette letters aangeduid als “ misbruik”. Misbruik van de veiligheid van mensen en goederen, misbruik van openbare middelen, misbruik van de schaarse capaciteit van politie en brandweer” en ga zo maar door.

Wij begrijpen waar u over bent gegaan tot het instellen van een noodverordening en steunen deze beslissing ook. Mocht dat in de toekomst weer onvermijdelijk zijn in Veen dan willen we u graag in overweging geven om een avondklok in te stellen.

Voorzitter, in de afgelopen 30 jaren is er al van alles geprobeerd om dit misbruik aan te pakken maar tot nu toe heeft dat niets opgeleverd dan verdere escalatie en met het jaar groeiende kostenposten. Wij zijn het met u eens dat de uiteindelijke oplossing in de gemeenschap van het dorp zelf ligt en ondersteunen uw voornemen om met die inwoners ook het gesprek aan te blijven gaan.

Maar dat is niet voldoende voorzitter, want die gesprekken vinden ook al 30 jaar plaats. U meldt in uw brief dat u samen met politie en OM zich blijft richten op opsporen en vervolgen van individuen die de openbare orde en veiligheid in ernstige mate blijven verstoren. De SGP fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier in het verleden onvoldoende gebruik wordt gemaakt van alle middelen. Want het is toch vreemd dat in al die jaren nooit of nagenoeg nooit een dader is gepakt voor iets wat zo breed wordt uitgeleefd in Veen? We zien nu in de media de effecten van de opsporingsmethoden bij de ernstige ongeregeldheden in diverse steden. Het tonen van foto’s na eerst de gelegenheid te hebben gegeven om zich te melden bij de politie leveren daders op. Het snelrecht en de aansprakelijkheidsstelling voor de schade doen de rest. De SGP fractie wil geen modern volksgericht,  “ naming en shaming” zijn niet fraai maar wel enorm effectief!

Voorzitter, ik ga eindigen, het is toch beschamend hoe onze gemeente jaar uit, jaar op de kaart wordt gezet.

Maar last but not least nog iets belangrijks ten opzichte van de hulpverleners, politie, de vrijwilligers van de brandweer en betrokken ambtenaren. Zij verdienen het grootste respect en een grote pluim! Zij hebben zich immers ingezet om de veiligheid en openbare orde te herstellen en te handhaven op momenten dat ze ook liever bij hun gezin waren. Wat de SGP fractie betreft blijft het niet bij een pluim. Wij stellen concreet voor om alle vrijwilligers van de brandweer en de ambtenaren die zich buiten de kantooruren hebben in moeten zetten als blijk van waardering een cadeaubon te geven. Bij de politie is dat lastiger te organiseren omdat de pelotons werden aangevoerd uit de brede regio West Brabant en Zeeland. Wij stellen voor om al die politiemensen in de persoon van de politiechef West-Brabant Zeeland middels een brief hartelijk te bedanken voor hun grote inzet in onze gemeente. Wij zijn benieuwd of dit ook op steun van de collega fracties en op uw steun kan rekenen.

Namens de fractie SGP Altena,

Theo  Meijboom