30 januari 2021

SGP Altena stelt vragen over digitale infrastructuur

SGP-raadslid Henri de Raad heeft vragen gesteld aan het college over de digitale infrastructuur (glasvezel) in de gemeente Altena. 

Geacht college,

Onze samenleving is in steeds grotere mate afhankelijk van een goede digitale infrastructuur. Met de steeds verder toenemende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, zorg op afstand en thuisonderwijs is een betrouwbare en snelle internetverbinding een essentieel onderdeel, zowel voor bedrijven als particulieren. De huidige coronacrisis benadrukt het belang hiervan nog eens extra door de hoge mate van thuiswerken en thuisonderwijs.

In 2018/2019 zijn de buitengebieden van de gemeente Altena voorzien van glasvezel. Eind 2019 kregen de inwoners van Almkerk, Andel en Meeuwen de mogelijkheid om in te schrijven voor de aanleg van een glasvezelverbinding. Zoals bekend was er in Andel te weinig animo, maar zijn Almkerk en Meeuwen inmiddels geheel of gedeeltelijk voorzien van glasvezel.

Op maandag 18 januari 2021 verscheen op de website van Het Kontakt een artikel met de titel “Glasvezel voor bedrijventerreinen in Altena” waarin aangegeven wordt dat ondernemers en omwonenden van de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg zich aan kunnen melden voor betaalbaar glasvezel via Delta Fiber Netwerk.

Bovengenoemde ontwikkelingen leidt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat een betrouwbare en snelle internetverbinding een essentieel onderdeel is voor veel van onze ondernemers en inwoners en dat uitrol prioriteit zou moeten hebben, mede gelet op de huidige omstandigheden waarin veel inwoners vanuit huis werken, kinderen thuis onderwijs krijgen en we meer en meer te maken krijgen met zorg op afstand? Indien deze vraag met “nee” wordt beantwoord graag een toelichting.

2. Is het college op de hoogte van het voorgenomen nieuwe glasvezelinitiatief op de genoemde bedrijventerreinen terwijl er reeds één of meerdere glasvezelinitiatieven aanwezig zijn?

 a.     Hoe kijkt het college tegen dit nieuwe initiatief aan?

 3. Zijn er op dit moment initiatieven bekend bij het college om naast Almkerk en Meeuwen ook de overige 19 kernen op korte(re) termijn te voorzien van een glasvezelverbinding?

a.     Welke stappen onderneemt het college of in welke vorm en mate wordt er invloed uitgeoefend bij diverse aanbieders om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen?

b.     Kan het college aangeven wanneer de hele gemeente de beschikking zou moeten hebben over een glasvezelverbinding?