4 mei 2021

Dodenherdenking 4 mei 2021

Korte toespraak, uitgesproken door Theo Meijboom als plv. voorzitter van de gemeenteraad tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2021 te Wijk en Aalburg

4 mei, we herdenken het einde van de Tweede wereldoorlog en de Duitste bezetting en allen die in de oorlogen ontvallen zijn in oorlogen sindsdien. Dit herdenken doen we op een andere manier dan we gewend zijn door de gevolgen en de maatregelen van de Corona crisis.

Toch zijn we vanavond ondanks die omstandigheden met elkaar verbonden. op een waardige manier, op afstand en in een klein gezelschap thuis met elkaar. Zodat we met elkaar stil kunnen staan en hen gedenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Nooit meer oorlog,. Leven in vrijheid. Vechten voor de vrijheid, daar komt nooit een einde aan, daaraan zullen we moeten blijven werken want dat gaat niet vanzelf. Daar zijn gebed, moed en kracht voor nodig zoals zovelen tijdens de donkere oorlogsdagen en daarna hebben ondervonden.

Met elkaar zijn we twee minuten stil. Dat doen we om onze betrokkenheid, onze verbondenheid en onze diepste dankbaarheid te tonen.

Ik eindig met een kort gedicht van de bekende dichteres Jacqueline van der waals genaamd “ Moed” .

Geef mij de moed om onrecht te onderkennen,
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,

De vaste wil aan onrecht nooit te wennen,
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort.

Doch zo ik spreek, het zij geen laf opstandig klagen,
En waar ik zwijg, 't zij nooit, verwonnen door de tijd,

Indien ik licht mijn leed en dat van andren drage,
't Zij wijl mijn liefde weet, dat Gij de Liefde zijt.