2 februari 2022

Visie Werken in Altena

Afgelopen dinsdag, dinsdag 1 februari 2022, vond er een raadsvergadering plaats.

Tijdens deze vergadering werd er een besluit genomen over de concept visie Werken in Altena. De SGP kan zich nagenoeg helemaal vinden in de concept visie. Een sterke economie is nodig in onze gemeente. Echter, moet wij als gemeente niet te triomfantelijk zijn. De gemeente zorgt namelijk niet voor deze sterke economie; dat zijn onze ondernemers.

De rol van de gemeente is het faciliteren en mogelijk maken van deze sterke economie. En dat brengt de SGP direct bij een groot zorgpunt, namelijk tijdig beschikbaar zijn van voldoende bedrijventerreinen. Het is mooi dat de visie spreekt over de ambitie: ‘ruimte voor bedrijven in 2035.’ Maar als we denken dat we daar nog ruim 10 jaar de tijd voor hebben, is dat een grote vergissing. Het is een pijnpunt waar de SGP al regelmatig op gewezen heeft. We hebben de achterliggende drie jaren nog weinig vooruitgang gezien in het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Ook als het gaat over uitbreiding van kadecapaciteit in Werkendam, in de vorm van een insteekhaven of 3e haven, zijn we nog geen steek verder gekomen. Er is een geraamde vraag van 20 à 30 hectare tot 2035, terwijl er op dit moment al een concrete vraag van 22 hectare is. Regionaal bedrijventerrein Kop van Brabant is al uitverkocht, en er komt maar 10 hectare aanbod in Giessen bij. Verder is er helemaal niets meer in Altena!

Volgens de SGP is de doelstelling te laag. Gevolg hiervan is, dat wij op deze manier niet op tijd kunnen leveren wat ondernemers nodig hebben. Nu is dit natuurlijk nog maar een concept visie, er moet er eerst nog een definitieve visie komen en een uitvoerings-/actieplan gemaakt worden. Maar omdat we al op achterstand staan, pleit de SGP voor om een taskforce ‘ontwikkeling natte en droge bedrijventerreinen’ in te stellen. Een taskforce is een strijdmacht met een speciale opdracht. Dit is wat we nodig hebben.

Er zijn hier al meerdere moties en amendementen over aangenomen in het verleden. We begrijpen dat het niet makkelijk is, en dat we daar de Provincie of andere overheden voor nodig hebben. We zijn nu zover dat er naar zoekgebieden gekeken gaat worden. Hierbij een dringende oproep om hiermee aan de slag te gaan.

Arjan Versluis – raadslid SGP Altena