7 juli 2022

Veiligheid aan de Perzikstraat

In de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft SGP Altena een motie ingediend, namelijk om de veiligheid aan de Perzikstraat te onderzoeken. De Perzikstraat is één van de belangrijkste toegangswegen voor Wijk en Aalburg maar is erg onoverzichtelijk door de wegversmallingen en de schuinlopende oversteekplaatsen voor de fietsers.  Door de realisering van het gezondheidscentrum is de verkeersdruk bovendien alleen maar toegenomen. Afgelopen februari zijn er al verkeersaanpassingen gedaan maar dit heeft een averechts effect gehad. Diverse keren zijn er (kleinere) ongevallen geweest met name rond de toegang naar ‘d Alburcht. De SGP heeft voorgesteld om de gemeente de verkeerssituatie grondig te laten onderzoeken en ook de gebruikers van alle voorzieningen om input te vragen. Uiteindelijk resulteerde het voorstel in een raadsbrede steun voor onze motie. De SGP dankt de andere partijen voor hun steun en we wachten met belangstelling het onderzoek af.