24 januari 2019

Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 januari…

 
Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering op dinsdag 22 januari j.l. werd, onder andere door de fractie van de SGP, met trots het Bestuursakkoord 2019-2022 gepresenteerd wat na enkele maanden tot stand is gekomen na intensieve onderhandelingen tussen de vier beoogde coalitiepartners CDA, AltenaLokaal, SGP en ProgressiefAltena. De coalitie-onderhandelingen mochten in een goede sfeer en met onderling vertrouwen plaatsvinden en wat resulteerde in dit akkoord en de titel heeft meegekregen “ Samen bouwen aan een kernachtig Altena” .

Het is een akkoord geworden op hoofdlijnen wat de ruimte biedt om DV de komende jaren in gezamenlijkheid met de niet coalitiepartijen, college, inwoners en ondernemers van de Gemeente Altena concreet invulling te geven aan het beleid van onze nieuwe gemeente.

Zonder compleet te willen zijn wil ik hier enkele punten noemen die voor de SGP erg belangrijk zijn en die ook een plaats hebben gekregen in het voorliggende akkoord:

-de komende bestuursperiode zullen de winkels op de rustdag gesloten blijven in de gehele gemeente Altena, muv de vesting Woudrichem, waar de winkels al enkele jaren open mogen zijn;

-de tarieven voor begraven hoeven, in tegenstelling tot alle andere tarieven, niet kostendekkend te zijn; (dit om te voorkomen dat inwoners om financiële redenen denken te moeten kiezen voor cremeren)

-onderzoek naar- en maatregelen tegen onveilige schoolroutes

-“ zero tolerance” ten opzichte van drugs criminaliteit en ondermijning, maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan;

-uitgangspunt geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, voorzichtig financieel beleid.

Na de presentatie van het bestuursakkoord werden vier nieuwe wethouders gekozen, van wie Hans Tanis als wethouder van de SGP Altena werd beëdigd.

Na een korte toespraak van burgemeester Franzel en bloemen voor de beëdigde wethouders werd deze bijzondere raadsvergadering afgesloten.

De fractie van de SGP Altena heeft met deze wethouder en dit bestuursakkoord onder inwachting van de zegen van de Heere God vertrouwen voor deze eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente Altena!

Theo Meijboom

Fractievoorzitter

 

Ps: Bezoekt u ook eens een raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis van Altena, de data kunt u vinden op de website van de gemeente Altena.

( www.gemeentealtena.nl )

Op deze website kunt u ook het bestuursakkoord downloaden. Heeft u daar nog vragen over dan kunt u zich tot een van de fractieleden wenden!