11 november 2020

Terugblik op de Algemene Beschouwingen en begrotingsbehandeling 2021

Gisteren, dinsdag 10 november j.l. vond in een lange vergadering het “ hoogtepunt”  in het politieke jaar plaats, de behandeling van de Begroting 2021  voorafgegaan door de Algemene Beschouwingen. Hieronder een korte impressie van deze vergadering.

De begroting 2021 werd ongewijzigd door een unanieme raad vastgesteld. Dat is een felicitatie waard aan onze “ eigen”  wethouder financiën , Hans Tanis!  Het kunnen presenteren van een sluitende begroting is zeker geen vanzelfsprekendheid zo kort na een fusie en in een tijd van grote financiële uitdagingen in verband met de grote tekorten in het “ sociaal domein” ( waar alle gemeenten mee te kampen hebben).

Namens de fractie mocht de fractievoorzitter de Algemene Beschouwingen van de SGP Altena uitspreken in de vergadering. (Ter informatie is de tekst bij deze mail gevoegd).

Naar goed gebruik worden bij de AB de nodige moties en amendementen ingediend om het college opdrachten mee te geven om politieke wensen uit te voeren. Er werden in totaal 13 moties en 1 amendement ingediend. De SGP heeft het initiatief genomen bij drie moties (alle drie aangenomen) en heeft een aantal moties mede ondertekend, dus mede ingediend.

Het amendement (ingediend door de fracties van de ChristenUnie en Progressief Altena) om 60.000 euro te bestemmen voor Cultuurfonds (n.a.v. gevolgen Corona maatregelen), werd niet ondersteund door de SGP maar is wel aangenomen met meerderheid van stemmen.

Hieronder volgt een kort overzicht van de ingediende moties.

1

Toegankelijkheid digitale informatie voorziening voor laaggeletterden

SGP mee ingediend met PA

 

aangenomen

2

Impuls voor gemeentelijk inkoopbeleid lokale economie n.a.v. coronacrisis

Ingediend door VVD

 

Niet aangenomen, SGP tegengestemd na toezegging wethouder om dit onderwerp binnenkort in de breedte te bespreken (zie Alg Beschouwingen )

3

Impuls om probleem Alcohol en Drugs aan te pakken

SGP Mee ingediend  met Altena Lokaal

 

aangenomen

4

Onderzoek naar realisatie huisartsenpost Altena

SGP Mee ingediend met CDA

 

aangenomen

5

Lobby om Spoedeisende hulp in Gorkum te behouden

SGP Mee ingediend met alle fracties

 

aangenomen

6

In kaart brengen AED’s en afstemmen beleid in nieuwe gemeente

SGP voorgestemd, motie AL

 

aangenomen

7

Re-integratie/leveren tegenprestatie uitkeringsgerechtigden

SGP mee ingediend met VVD

 

aangenomen

8

Onderzoek naar aanbieden MBO1 opleiding aan jongeren van 18 jaar en ouder met grote afstand op de arbeidsmarkt

SGP initiatief

 

aangenomen

9

Instellen van de z.g. MKB toets voor versterking lokale ondernemers

SGP initiatief

 

aangenomen

10

Kritisch volgen van ontwikkelingen rond Biesbosch samenwerking

SGP initiatief

 

aangenomen

11

Lobby voor uitbreiding capaciteit bedrijventerreinen

SGP mee ingediend met CDA

 

aangenomen

12

Lobby bij provincie om fileknooppunt Kromme Nol Aalburg eerder aan te pakken

SGP mee ingediend met het CDA

 

aangenomen

13

Onderzoek naar aanleg vrijliggend fietspad naar Jannezandbruggetje Hank

SGP tegengestemd

 

aangenomen


Ik heb de moties staccato weergegeven en kan me voorstellen dat er wellicht vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met de fractie!

We mogen terugkijken op een voorspoedige vergadering en het past ons als fractie de Heere te danken voor de kracht en inzicht die we mochten ontvangen om ons werk te kunnen doen, ten dienste van de inwoners van onze gemeente Altena.
“ Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan” .

Namens de fractie van de SGP Altena

Theo Meijboom, fractievoorzitter