18 maart 2022

SGP-stemmers: bedankt voor uw stem!

SGP-stemmers: bedankt voor uw stem!

In de afgelopen week mocht u als inwoner van de gemeente Altena naar de stembus. Ruim 56% heeft een stem uitgebracht. Dankzij uw stem mag de SGP Altena de komende periode vijf zetels innemen in de gemeenteraad van Altena. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in de SGP heeft.

Ook feliciteren wij alle andere partijen met het behaalde aantal zetels. SGP Altena hoopt dat alle partijen gezamenlijk zullen optrekken om het beste te zoeken voor de prachtige gemeente Altena.

SGP Altena heeft als motto ‘Winst voor Altena’. Dat is ook waar wij de komende periode voor willen staan en aanspreekbaar voor willen zijn. Naast het behouden van de christelijke normen en waarden, het versterken van de gemeente Altena en daarin als SGP een verbindende rol te vervullen. Met gevouwen handen.

Wij willen graag met u in gesprek blijven, ook na de verkiezingen. We hopen daarom ook de komende vier jaar niet alleen in het gemeentehuis, maar juist ook in de kernen aanwezig te zijn. Mocht u daarom suggesties, vragen of opmerkingen hebben, mail ons gerust en laat het ons weten. Wij hopen dat u de weg naar de politiek, en in het bijzonder naar de SGP Altena ook de komende jaren hoopt te vinden!