11 maart 2022

SGP bezoekt Vereniging Tiny Altena

Op donderdag 10 maart heeft de SGP-fractie een goed gesprek gevoerd met 4 bestuursleden van de vereniging Tiny Altena. Vereniging Tiny Altena is een Tiny House vereniging in de gemeente Altena welke als droom heeft om te wonen in een tiny house in een groene en sociale gemeenschap in onze gemeente.

De vereniging bestaat momenteel uit 12 huishoudens, welke vergaande plannen hebben voor het vestigen van 12 tiny houses aan het Hoekje in Almkerk. SGP-raadslid Henri de Raad vertelt: ‘Het is mooi om te ervaren hoe enthousiast en gedreven de vereniging is om vanuit een ideologisch gedachtegoed dit project te laten slagen, waarbij duurzaamheid, eenvoudigheid, vrijheid en sociale contacten belangrijke drijfveren zijn.’

De leden van de vereniging zijn geselecteerd op basis van diverse selectiecriteria welke in het reglement van de vereniging zijn opgenomen, maar de wachtlijst voor meer tiny house locaties in de gemeente Altena is groot. De Raad vervolgt: ‘Vanuit de politiek hebben we in de achterliggende raadsperiode op verschillende momenten aandacht gevraagd voor tiny houses en CPO-projecten. We zijn blij om uit het gesprek met Tiny Altena op te maken dat ze zich gesteund voelen en dat er een positieve, meewerkende houding vanuit de gemeente wordt ervaren.’

De SGP Altena kijkt er naar uit om de komende perioden meer dergelijke initiatieven te mogen verwelkomen in de gemeente Altena.