27 september 2019

SGP Altena stelt vragen over inzameling oud papier


SGP Altena stelt vragen over inzameling oud papier

Op woensdag 18 september is er op het gemeentehuis een bijeenkomst geweest met een aantal verenigingen. Het onderwerp van die avond was het inzamelen van het oud papier. De informatie die deze avond naar buiten is gebracht, heeft voor veel onrust gezorgd. SGP Altena heeft hier samen met de VVD dan ook vragen over gesteld.

SGP-raadslid Corné van Gammeren: ‘Sommige van deze verenigingen zamelen al verschillende decennia lang het oud papier in. Zij hebben in deze bijeenkomst vernomen dat de tarieven fors naar beneden worden bijgesteld. Enkele verenigingen voelden zich voor het blok gezet. Er was geen keuze, anders zouden andere verenigingen de inzameling over gaan nemen.’

SGP Altena heeft samen met de VVD inmiddels vragen aan het college gesteld, waarin om opheldering wordt gevraag over de gang van zaken. Ook is het college gevraagd om meerdere scenario’s met betrekking tot het inzamelen van oud papier uit te werken en deze aan de raad te presenteren.

Onderstaande vragen hebben we bij het college ingediend:

  1. Is het college zich bewust dat er maatschappelijke onrust is ontstaan bij een aantal verenigingen die aanwezig zijn geweest op een informatieavond m.b.t.. de inzameling van oud papier 
  2. Is het college niet van mening dat de informatiebijeenkomst met de verenigingen erg prematuur is geweest omdat de raad zich nog niet heeft kunnen uitspreken over de gekozen optie. 
  3. Is het college niet van mening dat de verenigingen nu voor het blok worden gezet terwijl sommige verenigingen al ver voor de invoering van diftar voor de gemeente oud papier ophaalden.  
  4. Is het college bereid om meerdere scenario’s m.b.t. inzameling van oud papier uit te werken en deze te presenteren tijdens de eerst volgende beeldvormende vergadering.