5 september 2022

SGP Altena bezoekt Staatsbosbeheer team Biesbosch

Woensdag 31 augustus jl. heeft de fractie van SGP Altena een werkbezoek afgelegd bij Staatsbosbeheer team Biesbosch. De aanleiding hiervoor was de nog vast te stellen Recreatieve Zoneringskaart en Gebiedsvisie en het Beheersplan.  Men werd door de boswachters Harm Blom en William Schelling welkom geheten in het Biesbosch Museumeiland. Tijdens de uitgebreide presentatie kwamen belangrijke onderwerpen zoals het beheer, bevaarbaarheid van kreken, balans natuur & recreatie en handhaving aan de orde. De beide boswachters vertelden vol passie over “hun” Biesbosch welk rijk is aan dier- en plantensoorten door de unieke zoetwatergetijden.

Aansluitend werd een bezoek gebracht bij de werkschuur van Staatsbosbeheer, de Koningin Emmahoeve, aan de Witboomkil. Ook werd van daaruit  een korte excursie verzorgd door de Kleine Noordwaard. Een rijkdom aan vele soorten watervolgels kwam in het vizier. Als bonus werd ook één van de iconen van de Biesbosch, de visarend, gespot.

Al met al een leerzaam werkbezoek. De informatie welke hiermee opgehaald is kan de SGP goed gebruiken in de debatten welke gaan volgen. Het gaat om een juiste balans tussen natuur en recreatie. Voor de SGP is het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Altena moeten kunnen blijven genieten van de natuur. Zowel vanaf het water als vanaf het land.