18 oktober 2018

SGP Altena bezoekt Concordia/Damen


De SGP is trots op haar maritieme sector, want de Werkendamse scheepsbouw staat goed bekend in de wijde omgeving. Daarom brachten de SGP-kandidaten een bezoek aan Concordia/Damen om te bezien waar het goed gaat en waar extra aandacht nodig is om een sterke speler te blijven op nationaal niveau.

De bezoekers kregen een rondleiding van CEO Chris Kornet en gingen in gesprek over de uitdagingen en knelpunten die men tegenkomt. De korte lijnen tussen politiek en bedrijfsleven zijn erg van belang. Daarnaast is het voor de toekomst noodzakelijk om veel verder te kijken dan enkele jaren, maar om als politiek te bedenken wat op de lange termijn goed is voor de sector.

Peter Noordergraaf (nr. 4 SGP): “Doorontwikkeling van de maritieme sector is van groot belang voor onze gemeente Altena en de regio.” Ook de WMI wordt gezien als een toegevoegde waarde. Onlangs zorgde de SGP voor een verlenging van de inzet van de programmamanager. Dat werk wordt op waarde geschat. Ook andere thema’s, zoals uitbreiding naar derde haven, ontwikkeling kadecapaciteit en de uitdaging om arbeidsmigranten te huisvesten.