25 oktober 2022

SGP Altena bezoekt brandweer Wijk en Aalburg

Donderdagavond 20 oktober bracht SGP Altena een werkbezoek aan het brandweerteam van Wijk en Aalburg. Deze avond was er een oefening aan de Maasdijk waarbij een ‘brand geblust’ en een ‘persoon gered’ moest worden. Het was een uitdagende klus, maar toch wisten ze zich door de geoliede samenwerking uitstekend te redden.

Deze avond werd duidelijk welk een belangrijke rol de vrijwillige brandweer speelt in een kleinere kern. Met 60 tot 80 uitrukken per jaar, zijn ze verre van overbodig. Het team is gekwalificeerd, goed op elkaar ingespeeld en er kan gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan expertises, omdat alle leden verschillende beroepen uitoefenen.

Kan de gemeenteraad iets betekenen voor de brandweer? De brandweerkorpsen worden aangestuurd vanuit de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De burgemeesters binnen deze veiligheidsregio bepalen samen het beleid. Wanneer er geld nodig is voor grote projecten zullen de burgemeesters dit wel in hun eigen gemeenteraden bespreken, dus in die zin heeft de gemeenteraad wel een stem.

Tijdens de nabespreking wordt de oefening onder genot van een hapje en drankje geëvalueerd. Wat ging er goed, wat kan er beter? Ook de vraag komt aan bod hoe men aankijkt tegen de incidenten rond oudejaarsavond. Het maakt de tongen los. Het aantal branden is de laatste jaren veel hoger en het wordt steeds gevaarlijker om bluswerk te verrichten vanwege zwaar vuurwerk en brandende olievaten. Er is meer politiehandhaving nodig om ervoor te zorgen dat het niet gaat escaleren.

Voor de SGP was het een heel interessant en leerzaam bezoek. De brandweer verdient groot respect en onvoorwaardelijke steun met name als het gaat om deze problematiek.