31 oktober 2018

SGP Altena bezoekt Altena Nieuwe Energie


Duurzaamheid is een thema waar we niet meer omheen kunnen. Ook in de nieuwe gemeente Altena worden initiatieven ontwikkeld voor duurzame energie. De SGP is op bezoek geweest bij Altena Nieuwe Energie. We werden ontvangen bij akkerbouwer Justin Leenmans in Hank die zijn schuurdak beschikbaar heeft gesteld voor de plaatsing van 630 zonnepanelen door Altena Nieuwe Energie. De deelnemers aan de coöperatie genieten de fiscale voordelen van de opgewekte groene stroom. We ontmoeten een gedreven akkerbouwer en enthousiaste vrijwilligers van Altena Nieuwe Energie.

Hierna werden we bijgepraat in het Uivernest te Hank. Energiedoelstellingen, vastgelegd in diverse verdragen, dwingen ons te handelen om uiteindelijk deze doelen te behalen. Niets doen zal uiteindelijk leiden tot gedwongen maatregelen door hogere overheden. De kansen moeten nu opgepakt worden. De coöperatie is een initiatief die verder uitgerold moeten worden. Erkend wordt dat de schaalgrote van de coöperatie beperkt is. In de nieuwe gemeente zal de verduurzaming van Altena een prominente plaats moeten hebben. Meer capaciteit en kennis in huis halen om doelstellingen te realiseren. Samen met de inwoners lokale initiatieven ontplooien waarbij de opbrengsten ingezet worden voor nieuwe duurzame initiatieven in Altena. Met inwoners voor inwoners.
 
De SGP Altena wil lokale initiatieven voor duurzame energie stimuleren. Vanuit het oogpunt rentmeesterschap kunnen en mogen we niet wegkijken. De gemeentelijke overheid moet het voorbeeld geven. Plannen beoordelen op haalbaarheid en betaalbaarheid en snel overgaan tot actie! De SGP heeft de afgelopen jaren diverse voorstellen gesteund waaronder het plaatsen van zonnepanelen op de brede scholen in Werkendam en Sleeuwijk.