22 februari 2022

Schriftelijke vragen SGP Altena jaarwisseling 2021/2022

SGP Altena heeft het college van Burgemeesters en Wethouders schriftelijke vragen gesteld over de jaarwisseling 2021/2022. Onderstaand de gestelde vragen en toelichting.

Geacht college,

In de raadsinformatiebrief d.d. 8 februari 2021 geeft u een terugblik op de jaarwisseling 2021/2022. Voorop staat dat heel veel is goed gegaan tijdens de jaarwisseling en is er bij de fractie van de SGP Altena dan ook veel waardering voor de grote inzet van vele ambtenaren, politie, hulpverleners, maar ook van u, burgemeester, om de jaarwisseling in goede banen te leiden.

Helaas moeten we ook constateren dat, ondanks alle inzet, er op diverse plaatsen in de gemeente, maar vooral in Veen, de openbare orde en veiligheid in de aanloop naar- en tijdens de jaarwisseling ernstig is verstoord.

Uw hierboven aangehaalde Raadsinformatiebrief roept bij de fractie van de SGP toch nog een aantal vragen op:

1.      “Het naleven van o.a. het vuurwerkverbod was ondergeschikt aan het waarborgen van de openbare orde en veiligheid”; vraag: Hoe kan het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk los worden gezien van handhaving van de openbare orde en veiligheid? En is de veiligheid van omstanders en omwonenden niet daadwerkelijk in gevaar geweest?

2.      “De brandweer is 12 keer uitgerukt tegen 47 keer een jaar geleden” (…) “ de totale omvang van de incidenten lijkt vergelijkbaar met voorgaande jaren” ; vraag: Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Zijn er andere criteria c.q. is er ander beleid toegepast op de uitruk van hulpdiensten?

3..      “De sfeer was doorgaans gemoedelijk” ( u bedoelt daarmee waarschijnlijk onder de openbare orde verstoorders); vraag: Doet een dergelijke opmerking recht aan de vele (meestal oudere) inwoners die met- of zonder huisdieren tijdens de jaarwisseling in grote angst afwachten tot het geweld op straat is geluwd?

4.      “Er is o.a. meerdere keren een preventieve last onder dwangsom uitgereikt aan personen die betrokken waren bij openbare orde verstoring” ; vraag: Het lijkt erop dat er dus aanhoudingen zijn verricht, over hoeveel personen gaat het?

5.      “ Waar mogelijk zullen we de schade bij derden verhalen” ; vraag: ook aansluitend op 4, is er schade verhaald, zo ja, bij hoeveel personen en voor welk bedrag?

6.      “De schade is iets hoger dan vorig jaar” ; vraag: Het gaat hier over schade in het publieke domein. Heeft u zicht op de omvang van de schade in het private domein?

Namens de fractie van de SGP Altena, Theo Meijboom, fractievoorzitter