11 september 2021

Schriftelijke vragen over culturele manifestatie Altena in Beeld

SGP Altena heeft art. 53 vragen ingediend over de culturele manifestatie Altena in Beeld. Onderstaand de gestelde vragen en toelichting.

De fractie van de SGP is zeer onaangenaam verrast door de openstelling van het gemeentehuis op (met name) zondag 19 september a.s. ten behoeve van een culturele manifestatie “ Altena in Beeld 2021” . Een, zoals u op de gemeentepagina schrijft “ kunstzinnig evenement waar regionale kunstenaars de kunstobjecten en creatieve creaties kunnen tonen aan het publiek” .

Uit nadere informatie van de Stichting Kunst in Beeld” blijkt dat de manifestatie een tentoonstelling omvat van schilderijen, foto’s, tekeningen, beelden, keramiek en sieraden, en toneel en dans.

Ons bezwaar richt zich niet direct op het feit dat u een vergunning heeft verleend om deze dag op (onder andere) zondag 19 september te  houden hoewel wij daar als fractie van de SGP nooit achter kunnen staan. Dit vanwege het bijzondere karakter van de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Christus. Ons bezwaar richt zich primair op het feit dat u een openbaar gebouw (het gemeentehuis) op deze dag ter beschikking- en openstelt stelt voor een dergelijk cultureel evenement.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  1. Is er beleid ontwikkeld om het gemeentehuis ter beschikking te stellen aan derden en aan welke criteria is er dan bij deze aanvraag getoetst;
  2. Wilt u dit beleid ook delen met de gemeenteraad;
  3. In welk opzicht heeft het feit dat hierbij ook de zondag gemoeid is voor u meegespeeld in uw afwegingen;
  4. Worden er ook ambtenaren (van de facilitaire dienst of anderszins) ingezet op zondag 19 september? Zo ja, om hoeveel personen gaat het dan?

Wij zien de beantwoording van onze vragen gaarne tegemoet maar willen daarbij wel een aantekening maken. Er is doorgaans veel begrip bij onze partij als schriftelijke vragen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord vanwege personele capaciteit of andere redenen. In dit bijzondere geval willen wij u echter dringend verzoeken om deze vragen uiterlijk 17 september 2021 te beantwoorden.

Theo Meijboom, fractievoorzitter