22 december 2021

Reactie van de motie van de Partij van de Tol

Reactie van de motie van de Partij van de Tol om het college op te dragen om de namen van twee jongemannen uit Andel, die tijdens de oorlogsjaren naar Duitsland vertrokken zijn en daar zijn omgekomen c.q. vermist zijn te vermelden op de plaquette bij de Romboutstoren.

Voorzitter
De motie van PvdT legt een gevoelig punt bloot waarvan ik persoonlijk liever had dat dat niet in deze raad besproken zou worden. Mijn fractie zal deze motie niet steunen. Maar ik wil hierbij wel benadrukken dat wij daarmee geen standpunt innemen, laat staan een oordeel uitspreken over de integriteit van de beide jongemannen. Simpel omdat we daarover niets kunnen zeggen en het na ruim 80 jaar onmogelijk zal zijn om daar nog onderzoek naar te doen. Er zou nog veel meer te zeggen zijn maar we willen ons beperken tot twee zaken.
De dorpsraad van Andel heeft een paar jaar geleden een naar onze mening integere keuze gemaakt om de namen weer te geven van degenen van wie vaststaat dat zij door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het tweede punt is dat de gemeente nog 20 kernen telt van waaruit ongetwijfeld jonge mannen naar Het oosten zijn getrokken en daar wellicht om welke reden dan ook zijn overleden. Wat maak je dan na ruim 80 jaar misschien los. Laten we ons vooral richten op datgene wat u voorzitter, in uw indringende statement ons vanavond heeft voorgehouden, namelijk samen met de inwoners de tastbare herinneringen aan de oorlog blijvend te bewaren en een ruimte te geven waar deze verhalen verteld kunnen worden. En daar horen ook de verhalen van deze jonge mannen en anderen bij die onder zeer moeilijke omstandigheden tijdens de oorlogsjaren bepaalde keuzes maakten.