12 februari 2020

Pak de woningcrisis aan!


Op dinsdag 11 februari stond de motie over de woningcrisis van de SGP op de agenda van de raad. Lees hieronder de inbreng van ons raadslid Henri de Raad.

Dank voorzitter,

Voorzitter, de fractie van de SGP maakt zich zorgen.
Zorgen om het woningaanbod in onze kernen.
Zorgen om de inwoners van deze kernen.

Waar moeten de ouderen blijven die graag in hun eigen kern willen blijven wonen maar waar geen appartement, bejaardenhuis of andere passende woning beschikbaar is?

Waar moet de inwoner heen welke op korte termijn behoefte heeft aan een sociale huurwoning?

Waar moeten onze jongeren beginnen die met een klein budget willen starten op de woningmarkt en zich in 1 van onze mooie kernen willen vestigen maar waar geen starterswoningen ter beschikking zijn en zich daarom maar buiten onze mooie gemeente gaan vestigen?

Wat doet dit met de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen? Wat is het effect hiervan op het voorzieningenniveau, zoals de basisscholen?

Bij recente nieuwbouwprojecten in Werkendam en Genderen lag het aantal inschrijvingen ver boven het aantal beschikbare woningen. Dit zijn een aantal voorbeelden welke laten zien dat de vraag naar woningen in Altena ongekend hoog is.

Voorzitter, het is tijd dat er actie ondernomen wordt om de woningcrisis in onze gemeente te doorbreken. Natuurlijk hebben de financiële crisis, de gemeentelijke herindeling en de stikstof problematiek geen positieve invloed gehad op dit probleem, maar de blik moet vooruit en de schop in de grond.

Daarom komt de SGP fractie, samen met alle andere fracties, met een motie waarbij we het college oproepen te komen met een actieplan waarin omschreven staat wat zowel op de lange, maar vooral op de korte termijn de stappen gaan zijn om te komen tot een gezonde woningmarkt.

We zijn blij dat deze motie raadsbreed wordt gedragen, wat de urgentie van dit probleem duidelijk onderstreept.

Voorzitter, we zien met belangstelling de reactie van het college tegemoet en hopen dat het resultaat van deze motie, naast de Woonvisie, bij draagt aan concrete stappen naar een gezonde woningmarkt in onze mooie gemeente Altena.