27 januari 2020

Motie 'woningaanbod'


Almkerk – De woningnood gaat ook de gemeente Altena niet voorbij. Op korte termijn moet er flink gebouwd worden in de gemeente. SGP Altena gaat daarom het college vragen een concreet actieplan op te stellen om het woningaanbod te vergroten.

Bij recente nieuwbouwprojecten in Werkendam en Genderen lag het aantal inschrijvingen ver boven het aantal beschikbare woningen. Dit laat zien dat de vraag naar woningen in sommige kernen in Altena ongekend hoog is. Wat SGP Altena betreft is het tijd om aan de slag te gaan.

SGP-raadslid Henri de Raad: ‘Het woningaanbod in Altena moet hoognodig op peil worden gebracht. Starters, ouderen, zorgbehoevenden, voor iedereen moet er een plek zijn om te wonen in onze mooie gemeente. De SGP zal daarom via een motie het college vragen een actieplan op te stellen waarin concreet omschreven staat welke stappen het college gaat ondernemen om het woningaanbod te vergroten. Zowel op de korte als op de langere termijn en passend bij de woonbehoefte per kern.’