12 juni 2020

'Leg vrijliggend fietspad Veen-Andel aan!'


SGP Altena gaat het college verzoeken om tussen Andel en Veen een vrijliggend fietspad aan te leggen. Een motie over dit punt is aangemeld door de fractie en staat voor volgende week dinsdag op de agenda van de raadsvergadering.

Raadslid Corné van Gammeren: ‘De onveilige situatie op de Middenweg tussen Veen en Andel is de SGP al jaren een doorn in het oog. Fietsers, auto’s, vracht-, en landbouwverkeer: alles rijdt op deze weg langs elkaar heen. Ook blijkt de maximum toegestane snelheid vaak te worden overschreden is gebleken uit controle van de politie. Dit terwijl er veel (jonge) scholieren, ouderen en bezoekers van het zwembad Aqua Altena hier fietsen. Een hele onveilige situatie, die nodig aangepakt moet worden!’

Ook andere partijen delen de zorgen van de SGP. Zo hebben AltenaLokaal en het CDA zich achter dit initiatief geschaard en dienen de motie mee in. De SGP-fractie is blij met de brede steun en hoopt dat het college voortvarend aan de slag gaat. Vorig jaar is al een onderzoek gevraagd door de SGP om de kosten van een fietspad in beeld te brengen. Hoewel het college de investering hoog vindt (ca. 2 miljoen) en daarom graag nog alternatieven wil onderzoeken, is het voor de drie partijen wel duidelijk. Geen tijd, geld en energie in verder onderzoek, maar direct het college duidelijkheid geven. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan het bestuursakkoord, waarin duidelijk staat dat de onveilige situaties rondom scholen en recreatieve voorzieningen aangepakt moeten worden.