24 september 2018

KERK EN STAAT?


KERK EN STAAT?

Mijn, overigens zeer gewaardeerde, collega Arno Bouman, fractievoorzitter van het CDA Aalburg en de nummer twee op de kieslijst van het CDA voor de nieuwe gemeente Altena bepleit in een blog de afschaffing van het ambtsgebed. Hij wil daarvoor in de plaats een algemene formulering, waarna ieder raadslid in gepaste stilte stil kan staan bij wat hem/haar stuurt. Verbazing, en ook wel teleurstelling, dat dit gevoelige punt op deze wijze ter discussie wordt gesteld door een prominent lid van het CDA Aalburg/Altena. Het ambtsgebed komt voort uit de rijke Joods Christelijke traditie van ons land, waarin het past dat de afhankelijkheid van onze Heere God, de Schepper van hemel en aarde, wordt beleden en kracht en zegen wordt gevraagd over de beraadslagingen en de beslissingen van de gemeenteraad. De motivatie van Arno Bouman wekt nog veel meer bevreemding. Hij linkt het ambtsgebed aan de scheiding van kerk en staat! En daar gaat hij naar mijn stellige overtuiging de mist in. Er is sprake van kerk en staat als beide entiteiten een beslissende invloed op elkaar hebben, dus elkaars besluiten kunnen beïnvloeden. Het ambtsgebed heeft niets, maar dan ook niets met verstrengeling van kerk en staat te maken maar komt voort uit de christelijke traditie, waarover ik zojuist sprak. Voor alle duidelijkheid: De SGP is ook voorstander van de scheiding van kerk en staat en ik onderschrijf dat standpunt ten volle. Maar ga dat niet gebruiken als argument om het ambtsgebed maar af te schaffen. Wil Arno Bouman (het aanroepen van) de naam van God dan ook maar helemaal schrappen uit het politieke domein? Dan verliezen we elk ethisch houvast en is er nog veel werk te doen zoals de bede in de troonrede, de preambule van elke wet “ Wij, bij de gratie Gods” , de zondagswet en het randschrift op de Nederlandse euromunten..... De SGP staat pal voor het behoud van het ambtsgebed!

Theo Meijboom, Lijsttrekker voor de SGP Altena