10 januari 2019

Installatie Gemeenteraad Altena


Tijdens een bijzondere raadsvergadering van de nieuwe gemeente Altena op 2 januari j.l. zijn 5 raadsleden van de SGP geïnstalleerd in de gemeenteraad.

Theo Meijboom, Corné van Gammeren, Arjan Versluis, Peter Noordergraaf en Henri de Raad legden voor een overvolle publieke tribune met familieleden en belangstellenden tegenover burgemeester Fränzel de eed af. Zo mocht het “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” uitgesproken door deze SGP’ers en een aantal andere raadsleden klinken in de raadszaal van het nieuwe gemeentehuis.  

Met het uitspreken van de eed (en daarmee het aanroepen van de naam van God) wordt beleden dat de overheid een instelling van God is. De eedaflegging past bij een christelijke samenleving. Als het goed is, is het persoonlijke gebed van elk raadslid om hulp, kracht en wijsheid van de Heere te verkrijgen. Tegelijk is het zinvol dat in een tijd waar God en godsdienst steeds meer en meer “achter de voordeur wordt gedrongen”, om onze christelijke waarden en betrokkenheid bij de overheid op deze wijze publiekelijk blijvend inhoud te geven.

In dezelfde raadsvergadering werd SGP’er Theo Meijboom achter de burgemeester gekozen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.