3 februari 2022

Doelgroepenverordening woningmarkt

Amendement verlenging instandhoudingstermijn sociale huurwoningen

In mei 2021 hebben we, als gemeenteraad van Altena, het college de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een doelgroepenverordening. Met een doelgroepenverordening kan de gemeente een aantal zaken afdwingen rondom de nieuwbouw van sociale huur- en koopwoningen, onder andere:

  • per woningbouwprogramma kan bepaald worden hoeveel woningen er per type minimaal gebouwd moeten worden;
  • de maximumhuurprijs en/of maximale koopsom van sociale huurwoningen kan worden vastgelegd;
  • er kan een termijn worden bepaald waarbinnen de woningen de vastgestelde huur- of koopsom moeten behouden zodat woningen betaalbaar blijven;
  • er kan een instandhoudingstermijn worden vastgelegd waarbinnen een sociale huurwoning ook daadwerkelijk een sociale huurwoning blijft, en dus niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden.
Kortom, een doelgroepenverordening is één van de kleine instrumenten waarmee er vanuit de gemeente meer sturing gegeven kan worden aan de woningmarkt.

Als SGP Altena zijn we voorstander van het instellen van deze verordening. Wel hebben we tijdens de raadsvergadering van 2 februari een amendement ingediend om de instandhoudingstermijn van sociale huurwoningen te verlengen van 15 jaar naar 25 jaar. Op deze manier kunnen we het effect van de verordening vergroten en sociale huurwoningen langer beschikbaar houden voor de beoogde doelgroep. Het amendement is, met uitzondering van ChristenUnie Altena, door alle partijen ondersteund en daarmee dus aangenomen.

Henri de Raad – raadslid SGP Altena