7 mei 2019

Dodenherdenking 2019


Dodenherdenking 2019

Zaterdag 4 mei j.l. stond Nederland traditiegetrouw massaal stil bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers, zij die na 1940 door oorlogsgeweld zijn omgekomen en die hun leven hebben gegeven voor het Vaderland. Zo mocht ondergetekende namens het gemeentebestuur van de gemeente Altena een krans leggen in Veen. Maar er was kennelijk nog iets te “ vieren” die 4e mei, getuige de uitgebreide vooraankondiging in de landelijke seculiere media dat het die dag “ de dag van het naakt (!) tuinieren was” . Ik bedacht mij bij het uitspreken van de toespraak dat dit dus hoort bij de met het bloed van zoveel duizenden, vaak jonge mensen, verworven “ vrijheden” in ons land.

Ik stond daar in Veen met schaamte, maar ook met afschuw en verbijstering als je je bedenkt dat ook die ontelbare Joodse vrouwen, mannen en kinderen werden herdacht, die weggevoerd van huis en haard bij duizenden tegelijk, naakt, de gaskamers werden ingejaagd. Dodenherdenking en dag van het naakt tuinieren, het kan kennelijk naast elkaar in een land wat ver, heel ver van haar christelijke wortels is afgedreven. Je zou er moedeloos van worden, maar Gode zij dank, mocht er in de korte herdenkingsdienst in Veen ook gewezen worden op de Koning der Kerk Die het nooit uit de hand loopt. De Heere heeft nog geduld met ons goede vaderland waar de vrijheid helaas veel meer symbool staat voor losbandigheid dan gebondenheid aan Gods Woord.

Theo Meijboom

Fractievoorzitter SGP gemeente Altena