7 juli 2022

Beschikbaar stellen rolstoelen op begraafplaatsen

In de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft SGP Altena een motie ingediend, welke ook is aangenomen, om rolstoelen beschikbaar te stellen op begraafplaatsen. Wij vinden het belangrijk dat openbare voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. De opdracht aan het college is om de Stichting Handy-Car(e) op onze 16 gemeentelijke begraafplaatsen rolstoelen met muntslot te laten plaatsen en te onderhouden. Het zijn rolstoelen welke voor alle ondergronden geschikt zijn. Op een laagdrempelige wijze kunnen lichamelijk gehandicapten, ouderen, mensen met een (tijdelijke) functiebeperking, astma patiënten, enz. hiervan gebruik maken. Hiervoor zal door de gemeente een sponsorbijdrage worden betaald aan deze stichting zonder winstoogmerk. De gemeente laat hierdoor haar maatschappelijke betrokkenheid zien en laten we tevens zien dat we een dienst- en service verlenende gemeente zijn.