28 juni 2019

Altena Raad 25 juni – aanwijzing lokale omroep


Altena Raad 25 juni – aanwijzing lokale omroep

Vz. We hebben er al heel wat lees- en praaturen op zitten met betrekking tot dit onderwerp. Ik had me daarom eerst voorgenomen om het vanavond kort en krachtig te houden door alleen maar te zeggen: “De SGP kiest voor ...”  Maar bij nader inzien leek mij dit toch geen recht te doen aan dit onderwerp van bespreking.

Dit is de avond van kleur bekennen en kiezen. Dat we op dit punt van kiezen gekomen zijn geeft voor ons als fractie een naar gevoel. Als gemeenteraad worden wij nu in een positie gemanoeuvreerd welke je niet ambieert. De omroepen hadden zelf al lang samen voor een oplossing moeten zorgen. Dus niet A of B, maar A plus B. Eén van de omroepen moet nu afvallen. Dit is echter niet de politiek te verwijten, maar alleen de omroepen. Men heeft namelijk zelf alles in eigen hand gehad. Deze kans heeft men echter niet gegrepen. Een gemiste kans wat de SGP betreft.

Nu staan we voor een keus. A of B? Wat is hierin de rol van de raad? Geen toetsing op de wettelijke eisen. Dit heeft Commissariaat van de Media al gedaan. Geen keuze voor een streekomroep of lokale omroep, aangezien hiervoor op dit moment nog geen wettelijke kaders zijn vastgesteld. Geen toetsing op de inhoud. Deze beoordeling is niet aan de politiek. Dus geen keuze tussen een nieuws- of muziekzender, christelijk of niet christelijk, goede of foute muziek, beschaafd of verruwend taalgebruik, enz. Vinden wij dit als SGP dan niet belangrijk? Ja zeker wel. Wat ons betreft zou de Bijbel en de daarin opgenomen 10 geboden voor ons hierin het uitgangspunt zijn. Maar de inhoudelijke programma beoordeling is geen bevoegdheid van de Raad. Dus deze zaken kunnen geen onderdeel van onze afwegingen zijn.

Waar moeten we dan op letten? Wat wordt ons gevraagd? Is de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd? En is het Programma Beleidsbepalend Orgaan een voldoende afspiegeling van de maatschappij. En opereert deze als een professionele en onafhankelijke instantie? Wij zien hierin verschillen.

De SGP heeft bij de afweging hiervan een lichte voorkeur voor RTV Altena. Daarom adviseert de SGP het Commissariaat van de Media RTV Altena aan te wijzen als de lokale omroep van Altena.

We beseffen dat we vanavond maar weer een stapje zetten. Het Commissariaat van de Media is nu weer aan zet door het advies van de gemeenteraad te wegen en te beoordelen en wellicht door middel van hoorzittingen hier weer een vervolg aan te geven. Wij gaan er echter wel vanuit dat het geen gemeentelijke taak meer is om nog langer in dit proces betrokken te zijn.

Arjan Versluis