HomePartijBestuur

Bestuur

Het bestuur van de SGP Altena wordt gevormd door de volgende personen:

Jaco van den Brink (voorzitter)
Wouter van Vuuren (secretaris)
Jan Kwetters (penningmeester)
Wim van de Geer (algemeen bestuurslid)
Henry Evertse (algemeen bestuurslid)